Sỏi trang tri nhiều mầu

Miêu tả:

Chỉ cần một chút mầu sắc thôi vạn vận sẽ trở nên tươi đẹp.Chúng tôi có nhiều mầu sắc và kích cỡ khách nhau từ só 1 đến số 6
 


Bạnsẽ lựa chọn dễ dàng size và mầu sắc bạn ưa thích . Nhận làm theo yêu cầu
Từ 1 số 1 đến số 6 ( Nhỏ nhất là 0,5 cm đến 6 cm)loại 5-6 cmLoại 0,5 cmLoại 3 cmLoại 1 cm

Sản phẩm cùng loại