Hồng ri ba tư ( Hoa Mao lương) Nhật Bản

Miêu tả:

Xuất xứ: Nhật Bản
Định lượng: 1000 hạt
Chiều cao cây: 25 cm
Đường kính hoa: 6 - 8 cm
Màu sắc: hỗn hợp
Tỷ lệ nảy mầm: 95%