Hoa Huyền sâm Nhật Bản

Miêu tả:

Xuất xứ: Nhật Bản
Định lượng: 1000 hạt
Chiều cao cây: 15  - 20 cm
Đường kính hoa: 4 - 5 cm
Màu sắc: hỗn hợp
Tỷ lệ nảy mầm: 95%