Thu hải đường hồng Begonia Chanson rủ F1

Miêu tả:

Xuất xứ: Hà Lan
Định lượng: 1000 hạt
Chiều cao cây: 35  - 40 cm
Đường kính hoa: 6 - 8 cm
Màu sắc: hồng
Thời gian ra hoa: 100 - 120 ngày
Tỷ lệ nảy mầm: 90%

  • Thỏa thích khách hàng của bạn Với Nonstop ®Joy!

  • Tàu được nhiều bóng hơn mỗi rack

  • Dễ tay áo và tàu

  • Dễ trồng

  • màu sắc rực rỡ "bật" tại bán lẻ và trong vườn

  • Chi nhánh tốt hơn cho các giỏ đầy đủ hơn treo

  • Chứng minh Nonstop ®chất lượng