Thu hải đường grandiflora Camellia đỏ sẫm F1

Miêu tả:

Xuất xứ: Hà Lan
Định lượng: 1000 hạt
Chiều cao cây: 30 - 35cm
Đường kính hoa: 5 - 8cm
Màu sắc: đỏ sẫm
Thời gian ra hoa: 100 - 120 ngày
Tỷ lệ nảy mầm: 86%

Viên thỏi 
Blooming Nonstop® 
duy toàn diện lá loạt thu hải đường củ tối trên thị trường 
cây giống cấy được cao nhất trong ngành công nghiệp 
đầy đủ, thói quen cây tròn đảm bảo có ar không có "điểm hói" trên cây 
màu phân loại toàn diện cho người trồng và bán lẻ