Thu hải đường grandiflora Camellia vàng cam F1

Miêu tả:

Xuất xứ: Hà Lan
Định lượng: 1000 hạt
Chiều cao cây: 30 - 35 cm
Đường kính hoa: 5 - 8 cm
Màu sắc: vàng cam
Thời gian ra hoa: 100 - 120 cm
Tỷ lệ nảy mầm: 85%

Viên thỏi 
Blooming Nonstop® 
duy toàn diện lá loạt thu hải đường củ tối trên thị trường 
cây giống cấy được cao nhất trong ngành công nghiệp 
đầy đủ, thói quen cây tròn đảm bảo có ar không có "điểm hói" trên cây 
màu phân loại toàn diện cho người trồng và bán lẻ