Thu hải đường rủ mix F1

Miêu tả:

Chiều cao cây 35-40cm
đường kính hoa 6-8cm
tỉ lệ nảy mầm 83%
khối lượng 1000 hạt

  • Thỏa thích khách hàng của bạn Với Nonstop ®Joy!

  • Tàu được nhiều bóng hơn mỗi rack

  • Dễ tay áo và tàu

  • Dễ trồng

  • màu sắc rực rỡ "bật" tại bán lẻ và trong vườn

  • Chi nhánh tốt hơn cho các giỏ đầy đủ hơn treo

  • Chứng minh Nonstop ®chất lượng