Đậu Cove

Miêu tả:

Đậu Cove vàng
Đậu Cove xanh

Sản phẩm cùng loại